Tyto stránky se věnují fotografické dokumentaci autobusových zastávek v České Republice. Konkrétně jejich nejnápadnějším a nejrozmanitějším součástem - budkám, přístřeškům, domečkům, atd. 

Ty dohromady tvoří velmi různorodou a početnou skupinu dopravních stavbiček. Najdeme je v každém koutu naší země, ve městech, v obcích, na hlavních i vedlejších silnicích. Díky dlouhé tradici autobusové dopravy a velké hustotě silniční sítě, jsou zastávky na celém území velmi rozšířeným jevem. Jejich velkému počtu odpovídá množství rozmanitých forem, tvarů, velikostí a materiálů. To vše, v kombinaci s jejich různým stářím, tvoří velmi pestrou mozaiku tvarů, barev a velikostí. Doposud lze najít mnoho typů zastávek, které by se daly považovat za téměř „historické“, jejich počet však dle mé několikaleté zkušenosti pomalu, ale jistě ubývá. To je také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl autobusovými zastávkami zabývat a při svých cestách je fotograficky dokumentovat. Až na výjimky jsem se zaměřil na venkovské oblasti a malá města. Tam zpravidla nalezneme různorodější a starší typy, neboť nejsou v takové míře nahrazovány modernějším dopravním mobiliářem, jako se to děje především ve větších městech.

Fotogalerie zatím není na rozdíl od knižní podoby rozdělena, v budoucnu s tím počítám, stejně tak s přidáním fotografií různých detailů, interiérů a tak podobně. Také chystám přidání zvláštní fotogalerie pro veřejnost a ty z vás, kteří by chtěli přispět svými fotografiemi zastávek a rozšířit tak stávající zdokumentovanou kolekci.